Ways to say butterfly in Basque

Ways to say butterfly in Basque

Kaixo Bihotz Lovers,

Celebrating the launch of our new Pinpilinpauxa t-shirt,we are going to analyse and group some different, but not the only, ways to name this fragile, elegant and powerful animal. According to an old but well-known proverb, The flapping of the wings of a butterfly can be felt on the other side of the world.

Pinpilinpausa Basque Tximeleta

Basque is one of the richest languages in the world. Along with the standard butterfly denomination, which in Basque is Tximeleta, there are more than 218 denominations, let's get to know some of them through the classification we織ve made:


The most well-known name

Let's start with the best-known one, Tximeleta. For many, it is considered as one of the most beautiful words in Basque and we won't doubt it. It can as well be considered as the most common word to name this beautiful animal in our territory.

Analysing the etymological origin of the word Tximeleta, we have learn that its originated from the metathesis of the word Mitxeleta ("daisy"), that is, exchanging the positions of the letters tx and m.

In addition, the word Tximeleta has a double meaning in the area of Leniz-Deba, where it is also used to refer to people who are constantly moving and are unable to stand still.


A curious one

Pinpilinpauxa is another beautiful and wonderful word of the vocabulary of our beloved Basque language. It is widespread throughout the territory of Gipuzkoa, especially in the municipalities around Tolosa and Donostia, and in the villages of the northern of the border between Gipuzkoa and Navarre. However, this word has received several variations, such as, pinpirinpausa or pinpirina, which are used in different localities from Gipuzkoa.

In addition, the origin of this word is somewhat unique, because, as Bernardo Atxaga explains in his novel El hijo del acordeonista, the origin of the name pinpilinpauxais in the imitation of the way of flying of the insect.

Related with mythological characters of Basque culture

The following three cases share a common characteristic, their connection with Basque mythological characters.

Let's start with the word inguma. This word is widely used in Gipuzkoa and Northern Basque Country, but only in this last territory has another meaning. In fact, in the Northern Basque Country, the Inguma is also known as the leprechaun in Basque mythology, who entered the houses while the inhabitants of the interior were asleep to disturb them and produce nightmares.

Lets continue to analyse the words surrounding the Northern Basque Country, since the following one is especially used in the Lower Navarre and Labourd; Jainkoilo. This word shows the admiration toward these animals, since the word can be literally translated as "god hen", because it is composed of jainko ("god") and oilo ("hen"). But there are also known as jainkoaren oilo (hen of God), jainkoaren mandatari (the messenger of God), or jainko-belatx (the god-hawk).

The next one, Sorgin-oilo, has to do with one of the most well-known characters in Basque mythology, the witches. Since this word is composed of sorgin ("witch") and oilo ("hen") and can be translated as "witch hen" or "witch hen". So, again we can see another example of the eyes with which they are being seen and the constant aura of fantasy surrounding this animal.

These examples highlight the incessant symbolism which has always arisen around this insect, as a representation of beings, gods, or mythological characters.

Sorgin

From one village to another, different

This is how our language is. It moves from one place to another and one word becomes another.

Let織s admire the richness of our language by admiring the changes that have suffered the following words:

Pitxola - Txipilota - Txipilitona
Pitxileta - Txipeleta - Txipilipeta
Mitxileta - Tximeleta - Txinbeleta
Mitxoleta - Mitxeleta - Mitxelekote - Tximelekote
Inguma - Elguma - Ingoma

With these adaptations made from one village to the other one, everyone has managed to make their own word, so we aren't surprised to have more than 100 synonyms to talk about butterflies.

Lets see these territorial changes through the following example:

1. Kalaputxi - Kalapitxi - Kalaputxixa - Kalapitxixe

Kalaputxi is used in the surroundings of Gernika. However, you will hear name them as Kalapitxi, in Markina. On the other hand, Kalaputxixa, is used in Mutriku, while in the neighbouring town of Ondarroa, they call it Kalapitxixe.

Each one as beautiful as the other

Finally, we will finish with a list of fascinating words of this magical animal:

Matxita
Txalupitxi
Atxitamustaia
Mitxirrika
Txiperrete
Zintzitoil
Txiruliru
Farfail
Ezkabia
Txiribiri

Tell us!How do you call them?

"Tximeleta euskaraz esateko modu desberdinak"

GurePinpilinpauxakamisetaberriaren merkaturatzea ospatzeko, animalidelikatu, dotore eta boteretsu hau izendatzeko hainbat era desberdin, baina ez bakarrak, aztertu eta multzokatuko ditugu.Atsotitz zahar baino ezagun baten araberatximeletasoil baten hegalen mugimenduak, munduaren beste muturrean tsunami bat eragin dezakeela.

Pinpilinpausa Basque Tximeleta

Euskara, mundu mailan,aberastasun handienetarikoa duen hizkuntzetako bat da.Tximeletaizendapen estandarrarekin batera,218 izendapen baino gehiagodaude, ezagutu ditzagun batzuk ondorengo sailkapenaren bidez:

Gure artean ezagunena

Has gaitezen ezagunenetik:Tximeleta. Askoren ustez,euskarazko hitz ederrenetakobat da, eta ez dugu dudan jarriko. Gainera, gure lurraldean animalia eder hau izendatzekohitz arruntenadela esan dezakegu.

Tximeletahitzaren jatorri etimologikoa aztertuz,mitxeleta(Bitxilore)hitzaren metatetisitik (tx eta m letren lekualdatzetik)datorrela jakin dugu.

Gainera,tximeletahitzak esanahi bikoitza duLeniz-Debainguruan, izan ere, hor ere etengabe mugitzen edota geldirik egon ezin diren pertsonez hitz egiteko erabiltzen baita.

Hitz bitxi bat

Pinpilinpauxagure euskara maitearen hiztegiko beste hitz zoragarri bat da. Gipuzkoan barrena oso hedatua dago, berezikiBeterriko gipuzkeran eta Gipuzkoako goi nafarreran.Hala eta guztiz ere, aurrerago beste kasu batzuekin aztertuko dugun moduan, hitz honek hainbat modaketa jasan ditu, izan ere, pinpirinpausa edota pinpirina bezala ezagunak bait dira Gipuzkoako hainbat herritan.

Izen honen jatorria xelebrea dugu, izan ere,Bernardo Atxaga El hijo del acordeonistanobelan azaltzen duen bezala, pinpilinpauxaizena intsektuaren hegan egiteko moduaren imitazioa izango litzateke.

Pinpilinpausa

Euskal kulturako pertsonaia mitologikoekin lotura

Ondorengo hiru kasu hauek ezaugarri komun bat partekatzen dute,euskal pertsonaia mitologikoekin dute lotura.

Has gaitezeningumahitzarekin. Izendapen hau oso erabilia daGipuzkoaetaIparraldean, baina azkeneko honetan bakarrik du beste esanahi bat. Izan ere,Iparraldean, inguma euskal mitologianetxeetan sartu eta barruko biztanleak lo daudenean, izorratu eta amesgaiztoak sortzen dituen iratxoa bezala ere da ezaguna.

Iparraldeko hitzak aztertzen jarraituz,jainkoiloErroibarko Goi-nafarreran eta Lapurdiko behe-nafarreran da bereziki erabilia.Hitz honek ezin hobeto erakusten du animali hauekiko miresgarritasuna, jainkoarekin alderatu egiten bait dute. Jainkoaren oilo, jainkoaren mandatari edota jainko-belatx bezala ere dira ezagunak.

Ondorengoa, euskal mitologiako pertsonaiaezagunenetariko batekin du zerikusia,sorgin-oilo.Izen honek berriro ere, animalia honen irudiaren inguruan dagoen fantasiazko auraren berri ematen bait du.

Adibide hauek intsektu honen inguruan etengabe sortu den sinbologiaazpimarratzen dute; izaki, jainko edota pertsonaia mitologikoen irudikapen gisa.

Sorgin

Herri batetik bestera, desberdin

Horrelakoa da gurehizkuntza. Leku batetik bestera joaten da lasai, eta beste hitz bat, beste ele bat bilakatuz.

Mirets dezagun gurehizkuntzaren aberastasuna, ondorengo hitzek jasan duten bilakaeren bitartez:

Pitxola - Txipilota - Txipilitona
Pitxileta - Txipeleta - Txipilipeta
Mitxileta - Tximeleta - Txinbeleta
Mitxoleta - Mitxeleta - Mitxelekote - Tximelekote
Inguma - Elguma - Ingoma

Honako moldaketekin herrialdez herrialde, norberak hitza berea egitea lortu du, horregatik ez gara harritzen animalia hautaz hitz egiteko 100 sinonimo baino gehiago edukitzeaz.

Goazen lurraldeka jasandako aldaketa hauek ondorengo adibideren bidez ezagutzea:

1. Kalaputxi - Kalapitxi - Kalaputxixa - Kalapitxixe

Kalaputxi Gernika inguruan erabiltzen da, aldiz, Kalapitxi, Markina aldean entzutea ohikoa da. Bestetik, Kalaputxixa, Mutrikun entzungo duzun bitartean, ondoko herrian, Ondarroan, Kalapitxixe esaten dute.


Zein baino zein ederragoa

Azkenik,magiaz beteriko animalia honenhitz liluragarriezbetetako zerrendarekin amaituko dugu:
Matxita
Txalupitxi
Atxitamustaia
Mitxirrika
Txiperrete
Zintzitoil
Txiruliru
Farfail
Ezkabia
Txiribiri

Kontaiguzu!Nola deitzen diouzu zuk?

Pinpilinpauxa Bihotz Paris Unisex T-Shirt Basque

Bihotz Bihotzez

@bihotzparis


Share this post


Leave a comment

Note, comments must be approved before they are published